Terugblik ALV van 28 november j.l.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft weer plaatsgevonden. Er waren dit keer ruim 30 leden aanwezig. Op de agenda stonden het financieel jaarverslag en het technisch beleidsplan voor de vereniging. Er zijn veel hoodies besteld voor Avior-jeugdleden. Door de grote hoeveelheid die zijn besteld, is er € 280 over voor de club. Waarvoor dank!!

De kascommissie heeft alles gecontroleerd. Zij hebben hun goedkeuring gegeven over het afgelopen boekjaar. Wilco Visscher en Vincent van Zuijlen hebben een toelichting gegeven op het vernieuwde technisch beleidsplan. Dit plan is tot stand gekomen na een grondige evaluatie en is aangepast. Daarnaast is veel aandacht voor implementatie van het plan. Vanuit de ALV zijn vragen gesteld en de werkgroep werkt, n.a.v. deze vragen/opmerkingen nog een aantal details uit en de Privacy Officer wordt betrokken bij het nog te ontwikkelen volgsysteem. Onder deze voorwaarden heeft de ALV ingestemd met het technisch beleidsplan.

Verder zijn tijdens de ALV 2 nieuwe bestuursleden voorgedragen; Vincent van Zuijlen als voorzitter van de JTC en Leon Hendrikx als voorzitter van de STC. De ALV heeft ingestemd bij beide heren. Beide heren hebben veel zin om te starten en wij heten ze van harte welkom in het bestuur.

De 1e helft van het volleybalseizoen is bijna voorbij. Voordat het Kerstvakantie begint, zijn er nog een aantal wedstrijden te spelen. En natuurlijk het jaarlijkse oliebollentoernooi staat nog op de agenda.

Namens het Algemeen Bestuur,

Jeanette Lezwijn, voorzitter