Extra trainen voor de jeugd bij DVA

Is jouw kind fanatiek? Hoe gaaf is dat enthousiasme? Bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van het brein. De ‘gouden jaren’ voor de motorische ontwikkeling is tussen 8 en 16 jaar. Het is belangrijk dat kinderen dan veel, gevarieerd en goed trainen. Hier hebben ze hun leven lang profijt van!

Wil je deze ‘gouden jaren’ te benutten en uw kind de kans geven zich optimaal te ontwikkelen? Benut dan nu de extra mogelijkheden: Voor de vrijdagtraining kunnen kinderen nu nog instromen in de groep met C- en B-jeugd. Bij voldoende belangstelling start vanaf 12 januari 2024 ook een CMV-1e jrs C groep (leeftijd van 10 – 13 jaar).

Voor vrijdagtrainingen check: Deventer Volleybal Academie

Voor vragen over de extra trainingen of de Deventer Volleybal Academie? Neem dan contact op met John Ogink via john@johnogink.nl of 06-36535904