Wij zoeken

Iedereen moet iets doen voor de vereniging. Naast de team-taken kan een vereniging om volleybal betaalbaar en de vele vrijwilligers taken behapbaar te houden niet zonder vrijwilligers.

Veel vrijwilligerswerk is zichtbaar, zoals het training geven, coachen en bardienst. Maar veel werk wordt ook achter de schermen verzet. Denk aan de vast zaal wacht, technische commissies, zaalhuur, sponsorcommissie etc.

Om onze volleybalclub draaiende te houden hebben we jullie als vrijwilligers heel hard nodig. En vele handen maken licht werk, dus wil je ook je steentje bijdragen? Kijk dan of er bij de onderstaande functies iets voor je bij zit.

Wij zoeken vrijwilligers

Omschrijving:

Je organiseert jaarlijks met een werkgroep het jeugdkamp. Denk hierbij aan:

Regelen locatie, vervoer, begeleiders, communicatie naar de leden/ouders etc

Wat kost het je aan tijd

ongeveer 3x per jaar vergadering van 2 a 3 uur, daarnaast telefonisch/whatsapp contact met je mede organisatie en locatie. En uiteraard ga je mee tijdens het kamp!

Meer informatie bij

Vrijwilligers commissie. vrijwilligers@vv-avior.nl

Rapporteert binnen de (J)TC-vergadering aan de voorzitter van de (Jeugd) Technische Commissie. De verantwoordelijkheid van de hoofdcoördinator strekt zich uit over alle leden, die onderdeel zijn van de teams die onder zijn of haar verantwoording vallen. In het geval van een jeugdteams valt het contact met de ouders van deze leden hier ook onder!

Verantwoordelijkheden

• Alle teams onder zijn of haar verantwoordelijkheid te vertegenwoordigen in de Technische Commissie;
• Geeft voor al deze teams invulling aan het Technisch Beleid;
• Samen met de TC en coördinatoren de teamsamenstelling en trainingsschema te bepalen;
• Samen met de TC de prestatiedoelen voor de teams te bepalen en op basis daarvan acties uit te zetten;
• Het verzorgen van de beschikbaarheid van het juiste niveau coach(es) en trainer(s) i.s.m. coördinatoren;
• Doorstroommogelijkheden te initiëren en te borgen tussen teams;
• Waar nodig, op te treden als bemiddelaar tussen speler, ouder, trainer, coach of vereniging als de coördinator hier ondersteuning bij nodig heeft;
• In samenwerking met het secretariaat:
• Informatie van TC naar teams en ouders te organiseren en te communiceren;
• Bevindingen van coördinatoren van trainers, teams, spelers en coaches te consolideren;
• Coördinatie van het openingstoernooi.

Wat kost het je aan tijd

1 TC vergadering (ca. 2 uur per maand), waarbij standen en teams besproken worden;

Daarbuiten ongeveer 2-3 uur per week.

Meer informatie bij

Voorzitter JTC: jeugdvoorzitter@vv-avior.nl

Rapporteert binnen de TC-vergadering aan de voorzitter van de Technische Commissie. De verantwoordelijkheid van de coördinator strekt zich uit over de leden die onderdeel zijn van de teams die onder zijn of haar verantwoording vallen.

Verantwoordelijkheden

• Het team/alle teams onder zijn of haar verantwoordelijkheid te vertegenwoordigen in de Technische Commissie;
• Geeft voor deze teams invulling aan het Technisch Beleid;
• Samen met de TC en coördinatoren de teamsamenstelling en trainingsschema bepalen;
• Samen met de TC de prestatiedoelen voor de teams te bepalen en op basis daarvan acties uit te zetten;
• Het verzorgen van de beschikbaarheid van het juiste niveau coach(es) en trainer(s) i.s.m. coördinatoren;
• Doorstroommogelijkheden te initiëren en te borgen tussen teams;
• Waar nodig, op te treden als bemiddelaar tussen speler, trainer, coach of vereniging;
• In samenwerking met het secretariaat Informatie van TC naar teams communiceren;
• Bevindingen van coördinatoren van trainers, teams, spelers en coaches te consolideren;

Wat kost het je aan tijd

1 TC vergadering (ca. 2 uur per maand), waarbij standen en teams besproken worden;

Daarbuiten ongeveer 1 a 2 uur per week en iets meer tijd in aanloop naar nieuwe teamindelingen ivm gesprekken met spelers / teams.

Meer informatie bij

Voorzitter TC: seniorentc@vv-avior.nl

Omschrijving

Je geeft training aan 1 van de recreanten teams en begeleid het team tijdens de wedstrijden als coach

Wat kost het je aan tijd

30 minuten voorbereiding en 1,5 uur training per week. Wedstrijden zijn meestal op trainingsdagen dus kosten niet veel extra tijd

Meer informatie bij

seniorentc@vv-avior.nl

Omschrijving

Het wedstijd secretariaat CMV verzorgt de communicatie vanuit de vereniging naar ouders en overige commissies binnen Avior mbt uitvoering competitie CMV, het organiseren van bemensing van uitvoerende taken gedurende de wedstrijddagen, het aanspreken op het correct en tijdig uitvoeren van deze taken, het nakomen van afspraken mbt gebruik zaal- en overige ruimtes op de wedstrijd locatie.

Tot slot is het secretariaat centraal aanspreekpunt binnen en buiten de organisatie mbt CMV competitie toegewezen aan Avior.

taken:

 • Wedstrijdformulieren maken en verspreiden;
 • Wedstrijdplanning controleren en wijzigingen verwerken;
 • Fluit en telschema maken tbv de zaalwacht;
 • Communicatie met ouders en coordinatoren over het wedstrijdschema;

Organisatie van taak uitvoerders gedurende competitiedagen.

Wat kost het je aan tijd

Wedstrijdformulieren maken en verspreiden2 x jaar2 uur
Wedstrijdplanning controleren en wijzigingen verwerken1 x week adhoc0,5 uur
Fluit en telschema maken tbv de zaalwacht2 x jaar4 uur
CMV van de Week planning maken en verspreiden2 x jaar2uur

Meer informatie bij

jeugd@vv-avior.nl

Omschrijving

Aansturen van de teams die bardienst hebben

Wat kost het je aan tijd

ongeveer 3 uur per bardienst (zelf in te plannen)

Meer informatie bij

vm@vv-avior.nl

Het doel van de CMV leden administratie is het ondersteunen en uitvoeren van secretariële taken binnen de CMV jeugd. Dit ten behoeve van het ontlasten van de hoofdcoordinator CMV, coördinatoren CMV, waardoor de werkdruk bij deze functies verlaagd wordt. Tevens ontstaat hierdoor uniformiteit.

Je bent eindverantwoordelijk voor het tijdig en correct administreren van CMV leden tbv het kunnen trainen en competitie spelen als lid van Avior.

Tijdsinspanning:

leeftijdslijsten maken o.a. voor teamindeling 2 uur per jaar

Administratieve taken mbt nieuwe teamindeling (samen met coördinatoren) 2x per jaar 5 uur

Doorgeven teams en teamsamenstelling aan Nevobo 2x per jaar 1 uur

Innemen en complementeren pasjes van de CMV leden 2x per jaar 3 uur

Trainingsschema helpen maken 2x per jaar 2 uur

Meer informatie bij:

jeugd:vv-avior.nl

Je helpt met het verzamelen van input voor nieuwsbrieven, socials en website. Denk mee over hoe communicatie met de leden beter kan.

Tijdsinspanning:

2 uur per maand

Meer informatie bij:

Rens Jansen: pr@vv-avior.nl

Je helpt de sponsor commissie met de administratieve kanten. Denk aan het bijhouden van de mail, maken van notulen bij vergaderingen, Doorgeven aan de penningmeester welke facturen er verzonden moeten worden etd.

Tijdsinspanning:

2 uur per maand

Meer informatie bij:

Rens Jansen: pr@vv-avior.nl

De commissie helpt de club met het invullen van vacatures, inzichtelijk maken van de vrijwilligers, bedankjes van de vrijwilligers. Maar houdt ook in de gaten of de eventuele contracten zijn ontvangen, de VOG in orde is etc.

Momenteel wordt er gewerkt aan het vrijwilligersbeleid van Avior. De commissie gaat dit beleid uitvoeren.

Tijdsinspanning:

2 uur per maand

Meer informatie bij:

vrijwilligers@vv-avior.nl

Je helpt op de zaterdagen dat de CMV thuis speelt met de ontvangst van de teams & scheidsrechters en zorgt er voor dat de velden etc op de juiste hoogte hangen.

Tijdsinspanning:

2 a 3 uur per maand

Meer informatie bij:

jeugd@vv-avior.nl

Je helpt op de vrijdagen en/of zaterdagen met de ontvangst van de teams & scheidsrechters en zorgt er voor dat de teams de velden etc op de juiste hoogte hangen. Je spoort teams aan om de zaal netjes achter te laten en zorgt dat alle wedstrijd uitslagen correct in het digitale formulier komen te staan.

Tijdsinspanning:

2 a 3 uur per maand afhankelijk van hoeveelheid personen.

Meer informatie bij:

vrijwilligers@vv-avior.nl

Tekstschrijver

Je schrijft teksten voor de nieuwsbrief/website over een activiteit of een maandelijks sponsor item.

Wat kost het je aan tijd

ongeveer 2 uur per maand

Meer informatie bij

Rens Jansen: pr@vv-avior.nl

Omschrijving

Je organiseert met een werkgroep activiteiten voor de jeugd. Denk aan bowlen, openingstoernooi, uitje naar een wedstrijd etc

Wat kost het je aan tijd

afhankelijk van hoeveelheid activiteiten en de aard van de activiteit. Reken op 2 uur per maand.

Meer informatie bij

Vrijwilligers commissie. vrijwilligers@vv-avior.nl

Omschrijving

Je houdt (1 a 2 jaarlijkse) gesprekken met de leden in de recreanten teams en rapporteert binnen de TC-vergadering aan de voorzitter van de Technische Commissie.

Je bent het eerste aanspreekpunt voor volleybal technische zaken voor de teams die onder jou verantwoordelijkheid vallen.

Wat kost het je aan tijd

afhankelijk van hoeveelheid teams, maar ongeveer 1 a 2 uur per week (telefoontjes appjes etc) + 1x per 6 weken TC vergadering en + teamgesprekken + eventuele individuele gesprekken

Meer informatie bij

Senioren TC: seniorentc@vv-avior.nl

Omschrijving

Verantwoordelijkheden:
• (In overleg met de coach) met de spelers van het team door te nemen en af te spreken wat de wederzijdse verwachtingen zijn en doelstellingen zijn;
• In overleg met de coördinator een jaarplan op te zetten waarin competitievoorbereiding, wedstrijden en toernooien en of bekertoernooien terug te vinden zijn;
• De training (schriftelijk) voor te bereiden waarbij de volgorde warming-up, basisvaardigheden, spelvaardigheden en cool down wordt aangehouden;
• Oefenstof te selecteren die gericht is op het realiseren van de doelen;
• Volgens het jaarschema de trainingen te verzorgen waarbij gelet wordt op aanwezigheid, inzet, prestaties, individueel gedrag en teamgedrag;
• De spelers rechtstreeks aan te spreken op hun aanwezigheid, inzet, en prestaties bij zowel trainingen als wedstrijden;
• De spelers rechtstreeks in woord en gebaar aan te spreken op hun sociale, sportieve- en (non)verbale gedrag tegenover elkaar en buitenstaanders;
• Bij conflicten eerst met de speler of het team zelf te overleggen;
• Bij problemen die niet binnen het team tot een oplossing komen met de coördinator van de jeugdlijn te overleggen welke stappen en besluiten nodig zijn;
• Open te staan voor ontwikkeling van eigen vaardigheden;
• Periodiek te overleggen met collega-trainers in de jeugdlijn en of de prestatielijn om ervaringen uit te wisselen of om kennisoverdracht te ondergaan.

Wat kost het je aan tijd

reken op 2 uur per training (half uur voorbereiding + 1,5 uur training) Bij coachen ook de wedstrijden uiteraard.

Meer informatie bij

Jeugd: jeugd@vv-avior.nl

Senioren: seniorentc@vv-avior.nl

Omschrijving

Jaarlijks doet Avior mee met de grote Club actie. Hiermee kunnen leden loten verkopen en een groot deel van de opbrengst gaat naar de club.

Werkzaamheden:
Aanmelden voor deelname
Bestellen promotie artikelen
Leden activeren om loten te verkopen
Stukjes voor website / socials schrijven

Wat kost het je aan tijd

Aanvragen materiaal en inschrijving 1 uur
Afstemmen met PR inzake berichten naar leden etc 2 uur
Aandacht houden bij de lotenverkoop 2 uur
Bedanken top-verkoper 1 uur

De tijdspanne beperkt zich tot de lotenverkoop termijn. Dus de totaal tijd van 6 uur is gespreid over ongeveer 2 maanden.

Meer informatie bij

Rens Jansen pr@vv-avior.nl

Omschrijving

Met een werkgroep organiseer je het jaarlijkse bedrijvenvolleybal toernooi. Je werkzaamheden zijn het afstemmen met de TC’s op welke data het toernooi kan plaats vinden, het aanschrijven van bedrijven (via mails en socialmedia), verzorgen van de prijzen, regelen van teams om te fluiten (meestal H1 tm H4 en D1 tm D4) en het maken van het toernooischema. Daarnaast eventueel nog het zoeken van extra sponsoren in afstemming met sponsorcommissie etc.

Wat kost het je aan tijd

In de 3 maanden voor het toernooi ongeveer 3 uur per maand. de week voor het toernooi ongeveer 4 uur en in de week van het toernooi aanwezigheid bij de wedstrijd avonden (afhankelijk van hoeveel personen in de werkgroep zitten).

Meer informatie bij

Rens Jansen: pr@vv-avior.nl

Omschrijving

Je geeft leiding aan de Jeugd Technische Commissie en hebt zitting in het Bestuur.  De verantwoordelijkheid van de Voorzitter Jeugd Technische Commissie strekt zich uit over alle spelers en speelsters van de vereniging die in de A-,B-,C- en de CMV-jeugd spelen. Deze functie is bestuurlijk/leidinggevend van aard.

taken:

 1. Initiëren en voorzitten van overleggen van de jeugdTC (incl. jaarlijkse evaluatie).
 2. Bewaken acties benoemd in gezamenlijk opgestelde actieplannen en onderlinge afspraken.
 3. Ondersteuning van coördinatoren als bemiddelaar indien nodig, immers de 1e lijnscontacten naar leden gaat via de coördinatoren.
 4. Deelnemen aan het verenigingsbestuur en ALV.
 5. Afspraken maken met trainers over contractuele zaken in overleg met de coördinatoren.
 6. Onderling overleg met voorzitters van Senioren TC over zaken waar afstemming voor nodig is.
 7. Opstellen en bewaken Jeugd TC-begroting

Wat kost het je aan tijd

Taak 1: 10x per jaar 1 avond
Taak 2: Ad Hoc, 30 minuten per week
Taak 3: 4x per jaar 2 uur
Taak 4: 11x per jaar 1 avond
Taak 5: ongeveer 8 uur per jaar
Taak 6: 2x per jaar 1 avond
Taak 7: 1x per jaar 1 avond

Meer informatie bij

jeugdvoorzitter@vv-avior.nl

Omschrijving

Jullie halen maandelijks bij de diverse commissies / teams / TC’s / Bestuur teksten op ten behoeve van de nieuwsbrief. Je stelt de nieuwsbrief samen en maakt deze op in Mailchimp.

Wat kost het je aan tijd

2 uur per maand

Meer informatie bij

Rens Jansen: pr@vv-avior.nl

Omschrijving

In overleg met de TC’s / wedstrijd planning worden aan het eind van het seizoen de supersaturdays vastgesteld voor het nieuwe seizoen. Op deze dagen spelen zowel D1 als H1 thuis. De werkgroep regelt dat de sponsorcommissie op de hoogte is om de sponsoren uit te nodigen, de leden worden ingelicht via diverse platformen en zorgen voor net wat meer happening tijdens de wedstrijden dan op een normale wedstriujd dag. (denk aan bv een loterij of hapje etc.

Wat kost het je aan tijd

2 uur per superday aan voorbereiding
4 uur op de zaterdag zelf (2 wedstrijd rondes)

Meer informatie bij

Rens Jansen: pr@vv-avior.nl

Omschrijving

Samen met de sponsorcommissie organiseren jullie (tenminste) 4 bijeenkomsten per jaar voor de leden/sponsoren van de ABC. Hiervoor is budget beschikbaar via de sponsorcommissie.

Wat kost het je aan tijd

max 3 uur per bijeenkomst + de bijeenkomsten zelf. Over het algemeen is het bedenken wat de bijeenkomst zal worden, dan bijvoorbeeld sprekers/locatie reserveren/boeken en deelnemers uitnodigen.

Meer informatie bij

Rens Jansen: pr@vv-avior.nl

Omschrijving

Samen met het evenemententeam & in overleg met de barcommissie organiseren jullie leuke activiteiten in de kantine. Denk hierbij aan een karaokeavond, kaart wedstrijdje, wijnproeverij etc.

Wat kost het je aan tijd

afhankelijk van de activiteit en hoeveel werkgroepleden

Meer informatie bij

Rens Jansen: pr@vv-avior.nl

Kun je ergens anders goed mee helpen, maar staat er geen vacature voor open? Vul dan hieronder in waar jij mee kunt helpen, want niet alle taken staan al online.