Vrijwilligers

Om onze club draaiende, volleybal betaalbaar en de vele vrijwilligerstaken behapbaar te houden, heeft ook Avior haar vrijwilligers hard nodig. Iedereen moet iets doen voor de vereniging, want vele handen maken licht werk. Dus, ga jij ook je steentje bijdragen?

Wij vragen onze leden, om naast de teamtaken, ook andere vrijwilligerstaken op zich te nemen. Een deel van dit vrijwilligerswerk is zichtbaar, zoals b.v. training geven, coachen of bardienst. Maar veel werk wordt juist achter de schermen verzet. Denk aan het bestuur, de diverse commissies, de organisatie van toernooien en evenementen, zaalhuur, ledenadministratie etc.

Bij Avior zijn de vrijwilligerstaken ingedeeld in 5 categorieën. Hieronder staat een uitleg welke taken in welke categorie vallen.

Bestuurlijk 
Hieronder vallen alle taken, die te maken hebben met het besturen van een vereniging, denk aan het uitvoeren en bewaken van het beleid (bestuursleden), het bewaken van budgetten (penningmeester), het (laten) aansturen van commissies (voorzitter technische commissie). Een bestuurlijke functie is vaak een functie met een bepaalde eindverantwoordelijkheid binnen de vereniging.

Volleybaltechnisch
Hier zoeken we mensen, die enige affiniteit met het spel volleybal hebben. Mensen met gevoel/ kennis van deze teamsport en de spelregels. Dit kan op verschillende niveaus zijn, van mini’s tot senioren, van recreatief tot prestatieteams. Typische functies zijn technisch coördinator, trainer, regioscheidsrechter en coach.

Organisatorisch / Uitvoerend
De meeste taken binnen Avior vallen onder organisatorisch of uitvoerend. Zo vinden er gedurende het volleybalseizoen diverse activiteiten plaats waarvoor we afhankelijk zijn van vrijwilligers, denk bijvoorbeeld aan de diverse toernooien (o.a. bekertoernooi, NOJK, bedrijventoernooi) en evenementen (b.v. openings- en eindfeest of kamp). Het organiseren van een dergelijke eenmalige activiteit, deelname aan de commissies voor evenementen, activiteiten, PR, scheidsrechters, vrijwilligers, kleding, bar of materialen, maar ook taken als barchef, zaalinhuur, organisatie oud papier en vaste zaalwacht zijn typische functies, die hieronder vallen

Administratief
Geen enkele vereniging ontkomt aan bepaalde administratieve taken, daarbij kan het gaan om het secretariaat van het bestuur of van een commissie, de ledenadministratie en het incasseren van de contributie, maar ook het wedstrijdsecretariaat is een belangrijke administratieve functie.

Helpende handen
Hier gaat het om het helpen bij bepaalde activiteiten van de diverse commissies. Dit kunnen periodieke/ jaarlijks terugkerende acties van de commissies zijn, die op bepaalde momenten van het seizoen vallen en dan om extra inspanning vragen. Denk b.v. aan hulp voor de kleding- of materiaalcommissie aan het begin van het seizoen of een belactie om vrijwilligers te vinden, maar ook om vrijwilligers, die gedurende toernooien of bij de diverse evenementen helpen.

Kun je ergens goed mee helpen, maar staat er geen vacature voor open? Vul dan hieronder in waar jij mee kunt helpen. Voor vragen of meer informatie kun je ons bereiken via vrijwilligerscommissie@vv-avior.nl