Huishoudelijk Reglement gebruik Scheg

Datum: 25 september 2021
Versie : definitief


Dit Huishoudelijk Reglement bevat regels en afspraken ten aanzien van aanwezigheid in en gebruik door derden van ruimtes van Volleybalvereniging Avior in de Scheg.

Algemeen

 • Bezoekers worden geacht zich te houden aan de Algemene Voorwaarden en huisregels van Sportbedrijf Deventer (SBD). Deze zijn te vinden op de website van SBD.
 • Aanwijzingen van functionarissen van Avior en medewerkers van SBD, instructies op borden en/of posters dienen altijd opgevolgd te worden.
 • Er dient te allen tijde rekening gehouden te worden met andere bezoekers en
  medewerkers.
 • Roken, inclusief e-smoker, is verboden.
 • Het gebruik van drugs is verboden. Overtreding hiervan kan leiden tot directe uitzetting, al dan niet gepaard met een ontzegging.
 • Voor het waken over veiligheid en eigendommen wordt gebruik gemaakt van een videoregistratiesysteem. Bij het betreden van De Scheg gaat u ermee akkoord dat wij u registreren via het systeem.
 • Het is niet toegestaan afgesloten ruimtes of nooduitgangen te betreden of te blokkeren. Indien dit toch plaatsvindt dan worden de kosten voor alarmopvolging door het beveiligingsbedrijf op de veroorzaker verhaald.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld, (on)gewenste intimiteiten en/of aanstootgevende contacten en/of ander ongewenst en/of asociaal gedrag of ander ongewenst of hinderlijk gedrag wordt niet getolereerd. Bij diefstal, handtastelijkheden, zedenmisdrijf of fraude, wordt altijd contact opgenomen met de politie.
 • Bij overtreding van de huisregels of ongeoorloofd dan wel hinderlijk gedrag volgt ontzegging van de toegang zonder restitutie of andere compensatie.
 • Het gebruik van (spel-) materialen is alleen toegestaan in overleg met de aanwezige functionarissen van Avior of medewerkers van SBD. Na gebruik moeten materialen opgeruimd worden.
 • Het is niet toegestaan op buitenschoenen te sporten of schoenen met zwarte zolen.
 • Het is niet toegestaan zelf meegenomen consumpties in de sporthal of op de tribunes te nuttigen.
 • Huisdieren worden niet toegelaten. Uitzondering hierop vormen hulphonden.
 • Avior is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, achterlating, verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen en/of lichamelijk letsel van bezoekers.
 • Het is niet toegestaan om glaswerk mee te nemen op het balkon en de tribunes.
 • Mindervaliden bezoekers kunnen na afsluiting van de ‘verkeersruimte wedstrijden’ door de beheerder van SBD geen gebruik meer maken van een lift.
 • Schades, storingen of onvolkomenheden worden gemeld bij de materiaalbeheerder van Avior.

Kantine

 • Sporttassen en ballentassen zijn niet toegestaan in de kantine maar dienen in de daarvoor bestemde rekken geplaatst te worden.
 • Het balkon maakt geen onderdeel uit van de kantine en wordt gelijktijdig met de ‘verkeersruimte wedstrijden’ afgesloten door de beheerder van SBD.
 • Een halfuur na de training of wedstrijd sluiten de kleedkamers. We vinden het prettig als mensen gedoucht in de kantine verschijnen.
 • Het schenken van consumpties en gebruik van de keuken is alleen toegestaan voor degenen die hiervoor op dat moment zijn aangewezen.
 • Na 22:00 uur dient het stil te zijn op het buitenterras.

Kleedkamers

 • De toegewezen kleedruimte en speelveld worden aangegeven op het narrowcastingsysteem.
 • Wanneer na afloop van gebruik van de sporthal de kantine wordt bezocht, dan dient tevoren de kleedkamer leeg en schoon achtergelaten te worden.
 • Het is niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de kleedruimtes op te houden.

Gedrag en omgangsvormen

 • We gaan met respect en fatsoen met elkaar, het materiaal en het interieur om. We spreken elkaar daar ook op aan.
 • We ruimen onze eigen rommel op.
 • We blijven van elkaars spullen af.