Algemene Ledenvergadering Avior

Jullie zijn van harte uitgenodigd voor de Algemene ledenvergadering van Avior op dinsdag 14 december a.s. om 20.00. In verband met de coronamaatregelen, wordt de ALV online georganiseerd. Je bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn!

Dit kan door je uiterlijk 13 december aan te melden bij de secretaris via secretaris@vv-avior.nl. Je ontvangt 14 december de digitale uitnodiging.      

In de bijlage vinden jullie de agenda, de notulen van de ALV van 29 juni 2021 en de bijbehorende bijlagen. (Het financieel jaarverslag is op te vragen bij de penningmeester via penningmeester@vv-avior.nl)

Tot ziens op de ALV!

Namens het Bestuur van Avior,

Jeanette Lezwijn, voorzitter
Anne-Marie Holleman, secretaris