Uitnodiging en agenda ALV 15 december a.s.

Leden en ouders/verzorgers van jeugdleden zijn van harte welkom op onze ALV op donderdag 15 december a.s. in ons Home of Avior. Inloop is vanaf 19:45 en de ALV start om 20.00.

Agenda:

  1. Opening
  2. Notulen ALV 28 juni 2022 (zie bijlage)
  3. Verslag kascommissie & samenstelling kascommissie
  4. Financieel jaarverslag
  5. Mededelingen vanuit het bestuur
  6. Sluiting

Toelichting op de agenda:

  • Vragen, indien mogelijk, tot 72 uur van tevoren aanmelden bij de secretaris via secretaris@vv-avior.nl. Zo kunnen we de vergadering zo soepel mogelijk laten verlopen.
  • Punt 4: de stukken voor agendapunt 4 kunnen vanaf 9 december a.s. opgevraagd worden bij de penningmeester via penningmeester@vv-avior.nl

Tot op de ALV!

Algemeen Bestuur