Veilige Sportomgeving

Bij Avior vinden we het belangrijk dat iedereen onbezorgd kan volleyballen in een veilige omgeving. De informatie is ingedeeld in 4 thema’s: algemene informatie, informatie over de vertrouwenscontactpersonen, informatie voor spelers met een zorgvraag en informatie over de vrijwilligersverzekering.

Bij Avior zorgen we ervoor dat we veilig en met plezier kunnen volleyballen. Daarvoor hebben wij een aantal regels met elkaar afgesproken.
Deze regels staan in onderstaande documenten.

Kanjers in de sport

Bij Kanjers in de sport kennen we 9 afspraken:

 • We helpen elkaar.
 • We vertrouwen elkaar.
 • We lachen elkaar niet uit.
 • Niemand speelt de baas.
 • Niemand doet zielig.
 • We hebben respect voor onszelf en anderen.
 • Sociale media zijn er voor leuke en positieve dingen.
 • We gebruiken onze telefoon niet tijdens trainingen en wedstrijden.
 • We dragen tijdens het sporten geen uitdagende kleding

In de bijlage Kanjers in de sport geven we meer uitleg over de afspraken.

Gedragsregels sexuele intimidatie

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOCNSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. In het document Gedragsregels seksuele intimidatie vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOCNSF.

Hierbij willen wij ons als vertrouwenscontactpersonen namens de Volleybalvereniging Avior aan jullie voorstellen.

Onze namen zijn Evert Drenth en Mariel Mensink. Wij zijn beide woonachtig in Deventer en werkzaam binnen de Geestelijke Gezondheids Zorg als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, waarbij de taken (gedeeltelijk) overeenkomen met de taken van een vertrouwenscontactpersoon.

Wat kunt u van ons verwachten;

 • Een luisterend oor als er sprake is van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Het verzorgen van eerste opvang van leden die hulp en advies nodig hebben op dit gebied
 • Indien gewenst, het informeel afhandelen van een klacht over ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • Het in behandeling nemen van problemen van leden van de volleybalvereniging met betrekking tot ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Hieronder wordt verstaan, het bieden van ondersteuning, begeleiding en advisering om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken. Te trachten de meest wenselijke en haalbare oplossing te vinden. Zo nodig als bemiddelaar op te treden, of door er één in te schakelen. Hierbij kan ook gedacht worden aan doorverwijzing naar een externe instantie. Dit alles in overleg en met instemming van betrokkenen.
 • Het desgewenst begeleiden, indien het lid de zaak aan de orde wil stellen bij de vereniging
 • Bij geruchten van klachten, onderzoeken of deze klachten werkelijk bestaan.
 • U kunt ook contact met ons opnemen als u suggesties heeft voor een veiliger sportomgeving.

Alles wat verteld wordt zal vertrouwelijk behandeld worden.

Voor meer informatie of vragen over wat u kunt verwachten van ons verwijzen wij u naar de bijgevoegde functieomschrijving van de vertrouwenscontactpersoon.

Heeft u vragen, opmerkingen of andere zaken zijn wij bereikbaar via het e-mail adres: vcp@vv-avior.nl

Mariel Mensink

Evert Drenth

Voor alle vrijwilligers heeft de Gemeente Deventer een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten.

Wil je meer weten over deze verzekering? Alle informatie staat op de website van Vrijwilligers Centrale Deventer, klik hier.