Uitnodiging ALV dinsdag 27 juni a.s.

Als lid en ouder/verzorger van jeugdleden heten we je van harte welkom op de Algemene Leden Vergadering van Avior op dinsdag 27 juni a.s. De ALV start om 20.00 en wordt gehouden in onze kantine in De Scheg (Piet van Donkplein 1, Deventer).

Agenda
1. Opening
2. Notulen ALV 15 december 2022 (klik hier voor de notulen)
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Terugblik seizoen 2022-2023 en vooruitblik seizoen 2023-2024
5. Contributievoorstel seizoen 2023-2024
6. Begroting seizoen 2023-2024
7. Samenstelling bestuur
8. Rondvraag
9. Sluiting

Toelichting op de agenda
Vragen indien mogelijk 72 uur van tevoren aanmelden bij de secretaris om de vergadering zo soepel mogelijk te laten laten verlopen (secretaris@vv-avior.nl)
Punt 5 en 6: de stukken voor agendapunt 5 en 6 kunnen vanaf dinsdag 20 juni a.s. per e-mail opgevraagd worde bij de penningmeester (penningmeester@vv-avior.nl)

Algemeen Bestuur Avior