Ontmoet de vrijwilligerscommissie van Avior!

In de maandelijkse serie ‘… aan het woord’ is het deze keer onze vrijwilligerscommissie (VC) die geïnterviewd is. De vrijwilligerscommissie wordt momenteel bemand door drie gedreven vrijwilligers; Jacqueline, Gaby en Manja. Bekend vanwege hun enthousiasme en hun ervaring en inzet bij diverse vrijwilligerstaken binnen Avior. Van barchef tot het geven van trainingen en coördinator binnen de technische commissie. Naast zelf spelend lid zijn alle drie ook bekend met het vrijwilligerswerk in de vorm van teamtaken.

Sinds wanneer bestaat de VC en wat is haar doel?
De vrijwilligerscommissie is aan het einde van seizoen 2021/2022 gestart met het doel om uitvoering te geven aan het beleid dat vrijwilligers binnenhaalt, begeleidt, aan Avior bindt en hartelijk bedankt voor hun bijdragen aan onze vereniging.
Een zeer ambitieus doel en een grote uitdaging voor ons als leden van deze nieuwe commissie.

In het eerste seizoen hebben we vooral de lijnen van de commissie uitgezet en onze focus gericht op het verwelkomen en waarderen van onze vrijwilligers. Hiervoor hebben we o.a. samengewerkt met Jeffrey om een waardevolle tool te ontwikkelen die ons een beter inzicht geeft in zowel onze bestaande als potentiële vrijwilligers en ons in de toekomst helpt om leden gericht voor vrijwilligerswerk te benaderen. Daarnaast hebben we samen met het evenemententeam een fantastische bedankborrel aan het einde van het vorige seizoen georganiseerd.

Waar zien jullie uitdagingen en mogelijkheden?
Onze voornaamste uitdaging op dit moment ligt in het verkrijgen van een volledig beeld van zowel bestaande als potentiële vrijwilligers. Dit omvat het inventariseren van hun interesses, vaardigheden en beschikbaarheid en het begrijpen van hun behoeften. Met dit inzicht kunnen we vrijwilligerstaken en vacatures gericht onder de aandacht brengen en nieuwe vrijwilligers aantrekken.
Wij hopen binnen Avior de cultuur te bevorderen waarin elke vrijwilliger zich gewaardeerd en ondersteund voelt in hun bijdrage aan Avior.

Wat is belangrijk voor jullie om je werk goed te kunnen doen?
Effectieve communicatie op alle niveaus binnen Avior is een belangrijk aspect voor onze commissie. Aan de ene kant om te zorgen, dat vacatures en vrijwilligerskansen zo snel mogelijk bij ons bekend zijn en daarmee tijdig opgevolgd kunnen worden. Aan de andere kant om (potentiële) vrijwilligers op de juiste manier te bereiken en te informeren over wat wij zoeken en wie wij zoeken, zodat zij helder hebben wat er van ze verwacht wordt.

‘Zoeken jullie zelf nog vrijwilligers voor de VC?
Ja, om nog beter invulling en uitvoering te geven aan het vrijwilligersbeleid, zou het mooi zijn als onze commissie met 2 a 3 enthousiaste leden versterkt wordt. Geinteresseerd? neem contact via vrijwilligers@vv-avior.nl