bestuurssamenstelling.

Aftreden voorzitter

Na een periode van 4 jaar treedt de voorzitter van het Bestuur komende ALV in juni af. Jeanette heeft besloten om niet opnieuw beschikbaar te zijn als voorzitter. Zij is trots op hoe de vereniging, ook na Covid, zich ontwikkeld heeft (samen met leden en vrijwilligers), tot een organisatie waar naast het volleybal, ook aandacht is voor sport als middel om mensen met elkaar te verbinden. Zowel binnen als buiten de vereniging. Jeanette heeft dan ook met veel plezier haar rol als voorzitter ingevuld. Nu is het tijd dat iemand anders deze rol overneemt.

Daarnaast treedt ook het bestuurslid Rens Jansen komende ALV in juni af. Rens heeft besloten om niet opnieuw beschikbaar te zijn voor het bestuur. Wel blijft hij zijn taken in de PR/Communicatie commissie, de sponsorcommissie, Avior Business Club en de organisatie bedrijvenvolleybal uitvoeren. In die commissies is trouwens nog behoefte aan hulp.

Het bestuur zal zich de komende tijd beraden hoe dit op te pakken, maar voel je je geroepen of heb je de ambitie om in het bestuur van de Avior deel te nemen meld je dan vooral bij een van de bestuursleden.