Hoe zijn jouw skills geweest?

Deze week hebben de jeugdleden die mee hebben gedaan aan de Avior Skills Day hun certificaat ontvangen. Er zijn allerlei testjes gedaan, bv spronghoogte en slagsnelheid, en dat is allemaal gemeten. Mocht je mee hebben gedaan aan de vorige Skills Day, dan zie je ook hoe je hebt gescoord t.o.v. de 1e Skills Day (progressie). Ook zijn gemiddelden van andere resultaten ernaast gezet zodat je bijvoorbeeld ook kan zien hoe goed onze eerste teams of zelfs het Nederlands team scoren op deze onderdelen. Avior organiseert de Skills Day 2 keer per jaar.