Agenda ALV dinsdag 28 juni a.s.

Op 28 juni is de algemene ledenvergadering in ons Home of Avior. Opening is om 20.00 uur.

In de bijlage vinden jullie de agenda van de ALV. De financiële stukken zijn vanaf 23 juni op te vragen bij de penningmeester via penningmeester@vv-avior.nl. Alle overige stukken zijn op te vragen bij de secretaris via secretaris@vv-avior.nl. Op de ALV worden diverse besluiten genomen die de hele vereniging aangaan. Wil jij hier ook over meepraten en besluiten? Geef je dan via onderstaande formulier op.