Cool Moves Volley

Avior bestaat sinds 1 juni 2016. De vereniging is ontstaan door een fusie tussen DeVolCo ’88 en SVS. Met trots kunnen we zeggen dat Avior één van de grotere volleybalverenigingen van Nederland is. Binnen de vereniging wordt op veel verschillende niveaus gevolleybald, zowel recreatief als op competitie niveau. Door jong en oud. Als vereniging vinden wij het belangrijk dat iedereen op zijn of haar niveau kan volleyballen. Het maakt niet uit of je veel of wat minder volleybaltalent hebt. De grootte van de vereniging maakt het mogelijk om iedereen in een voor hem of haar geschikt team te laten spelen.

Bijna de helft van alle Avior leden zijn jeugd spelers. Doordat er op meerdere locaties getraind wordt, blijft het voor de kinderen overzichtelijk. De jeugd is onder te verdelen in CMV (t/m 12 jaar) en ABC jeugd (13 t/m 18 jaar).

Wat is CMV

CMV staat voor Cool Moves Volley. Volleybal is vooral voor jongere kinderen best een lastige sport. 3 x overspelen, met een zware bal op een groot veld, is best veel gevraagd van 6 jarigen. Daarom leren we volleybal aan in stapjes en is de CMV in 6 niveaus verdeeld. Op ieder niveau leren ze weer één of meerdere vaardigheden aan. Bij de jongste kinderen bestaat volleyballen uit overgooien met een lichte bal in een klein veld. Vergelijkbaar met het bekende lijnbal met een net in het midden. Al snel komt hier opslaan en overspelen bij en wordt het veld groter. Dit pakken de kinderen in een razend snel tempo op tot overspelen, opslaan en soms zelfs smashen op niveau 6. Op speelse wijze kunnen alle eigenschappen voor het volleybal zoals snelheid, beweeglijkheid, sprongkracht en reactievermogen ontwikkeld worden. De techniek en tactiek van het volleybalspel komen hierbij eveneens aan de orde. Ieder kind kan dus leren volleyballen.

Proeftrainen, Inschrijven en Uitschrijven

Niet-leden mogen drie keer gratis proeftrainen. Je krijgt als ouder vanuit het secretariaat een mail met de dag en tijd dat je kind kan meetrainen. Na ongeveer 3 weken krijgt je automatisch een mail vanuit het secretariaat met een link naar het inschrijfformulier. Online kan je het inschrijfformulier invullen en een digitale pasfoto uploaden. Aanmelden voor een proeftraining kan hier.

Indien je kind wilt stoppen met volleybal, dan kan het uitgeschreven worden middels het uitschrijfformulier dat je op de site kan vinden. Mondelinge uitschrijvingen of per mail worden niet in behandeling genomen. Uitschrijving dient vóór 1 juli te gebeuren. Na 1 juli ben je contributie verschuldigd voor een heel jaar.

Contributie

Avior kent een jaarcontributie. Deze wordt eens per jaar betaald of in 4 termijnen (1 oktober, 1
december, 1 februari en 1 april ). Wordt men tijdens het seizoen lid van onze vereniging, dan wordt het te betalen bedrag herleid tot het aantal maanden dat men lid is. Opzegging voor 1 juli leidt niet tot restitutie of kwijtschelding van contributie. De hoogte van de contributie en het volledige contributie reglement kunt u terugvinden op de site.

Avior is aangesloten bij “Rechtop”, om het volleyballen voor mensen met een laag of géén inkomen ook mogelijk te maken. Informatie over Rechtop kan je vinden op: http://www.rechtop.nu. Tevens willen wij je wijzen op het huiselijk regelement dat je kunt vinden op de website www.vv-avior.nl.

Trainingen

Wekelijks wordt er op een vaste dag en vaste tijd getraind. Op Niveau 1 t/m 4 is dit 1x in de week. Voor Niveau 5 en 6 is dit 2x in de week. In de landelijke schoolvakanties van Noord zijn er geen trainingen.

Competitie spelen

Naast trainen kan je kind ook competitie spelen, deze competitie wordt georganiseerd door de NeVoBo. Dit houdt in dat ze 5 à 6 keer per half jaar op zaterdag wedstrijden spelen. Dit is tegen teams van andere verenigingen, maar dit kan ook tegen teams van Avior zijn (die op hetzelfde niveau spelen). Er worden meerdere wedstrijden op 1 ochtend gespeeld. De locatie rouleert tussen de deelnemende verenigingen. In september is het wedstrijdschema bekend. Deze kan je vinden op de NeVoBo-app of -site.

Gaat je kind competitie spelen, dan wordt de wedstrijdkleding bij de vereniging geleased. De bijdrage hieraan wordt automatisch en gelijktijdig met de contributie geïnd. Het Avior-tenue bestaat uit een shirt en broek. In september en januari ontvangt de trainer (of coach) de tenues van de kledingcommissie. Per helft is er 1 vastgesteld ruilmoment in de kledingberging. Het team is zelf verantwoordelijk dat de kleding goed past. Snel groeiende kinderen moeten dus begin van de helft kleding hebben die ruim genoeg zit. Voor meer info verwijzen we naar de site. De trainer (of coach) zal een rij-, was- en kantineschema maken en verdere informatie verstrekken over de wedstrijden.

Ouderparticipatie

Avior is een vereniging die volledig draait op vrijwilligers. Wij vinden het vanzelfsprekend dat ouders een bijdrage leveren aan het sporten van hun kind. Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk dat je kind kan sporten. Denk aan het wekelijks trainen van de kinderen, coachen tijdens de wedstrijden, (incidenteel) helpen bij activiteiten en plaatsnemen in een commissies. Wij kunnen je hulp goed gebruiken. De commissies kan je vinden op de site, maar schroom niet om contact met de coördinator op te nemen of met ons secretariaat. Zij kunnen je meer vertellen of je gegevens doorspelen naar iemand die je vrijblijvend meer kan vertellen. De coördinator en secretariaat zijn te bereiken op jeugd@vv-avior.nl.

Team gerelateerde zaken

Team gerelateerde zaken zijn zaken zoals het rijden naar de wedstrijden en wassen van de
wedstrijdkleding. Ouders rijden en wassen om de beurt. Op deze manier worden de gemaakte kosten in principe gelijk verdeeld. In de Sporthal Schalkhaar is Avior beheerder van de kantine. De opbrengsten zijn dan ook voor Avior. Tijdens de CMV ochtenden zijn er vaak veel toeschouwers in de kantine aanwezig. Naast een ervaren iemand zullen ook enkele ouders ingedeeld worden om mee te helpen achter de bar met het schenken van koffie en thee of een glaasje fris. De keuken is op deze ochtend in de regel gesloten en alcohol wordt niet geschonken.

Nevenactiviteiten

Naast fijne trainingen en leuke spannende wedstrijden zorgt de (Jeugd) Activiteiten Commissie ook voor andere gezellige activiteiten. Zo is er een pietenfeest, een ouder – kind training en als afsluiting een CMV dag. Een overzicht van deze activiteiten kan je terug vinden op onze site: www.vv-avior.nl.

Website, nieuwsbrief en FB

Avior communiceert via de website, de maandelijkse nieuwsbrief en Facebook. Het is raadzaam deze in de gaten te houden zodat je op de hoogte blijft van nieuws en evenementen.

Contact

Mocht je (nu of in de toekomst) vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dit
graag. Wij zijn bereikbaar op jeugd@vv-avior.nl.