Home » Avior » Veilige sportomgeving » Spelers met een zorgvraag
Spelers met een zorgvraag

SPELERS MET EEN ZORGVRAAG

Bij Avior vinden we het belangrijk dat iedereen met plezier speelt op het niveau, dat goed bij hem of haar past. We houden daar bij de teamindeling rekening mee en we zoeken een passende trainer en coach bij de teams. Er wordt natuurlijk vooral gekeken naar de technische en tactische kwaliteiten, we zijn tenslotte een volleybalvereniging. Daarnaast spelen ook de sociale aspecten, indien dat mogelijk is, mee bij de indeling. Volleyballen bij Avior mag ook leuk en gezellig zijn.

Spelers met een zorgvraag kunnen extra begeleid worden.

Het kan door persoonlijke omstandigheden voorkomen, dat een speler wat moeite heeft met de contacten in een team of met de trainer/coach. De Begeleider spelers met een zorgvraag (BSZ) kan dan iets voor de speler en zijn/haar medespelers en trainer/coach betekenen. Op verzoek van een speler (of de ouders), de coördinator, de trainer/coach, of n.a.v. het inschrijfformulier kan deze begeleider (BSZ) overgaan tot extra begeleiding. Via observatie, gesprekken en/of interventies probeert hij een veilige sfeer te creëren, waarin iedereen met plezier kan spelen en trainen. De begeleider (BSZ) heeft, vanuit zijn professionele omgeving, ervaring met dergelijke omstandigheden en de begeleiding daarbij. Hij gaat natuurlijk met veel zorg en zeer vertrouwelijk om met de situatie.

Dit is de Begeleider Spelers met een Zorgvraag (BSZ).

Binnen Avior is René van Beek op dit moment  actief als Begeleider spelers met een zorgvraag (BSZ). Wie graag wat meer wil weten over deze begeleiding of contact wil met  René, kan dit doen via het speciale e-mailadres:  bsz@vv-avior.nl
René zal dan contact opnemen.

René van Beek

Ik heb 17 jaar gewerkt in het basisonderwijs en ik werk nu bijna 15 jaar in het voortgezet onderwijs. Daar werk ik als mentor en groepsdocent veel en intensief met moeilijk lerende kinderen. Zij worden door mij op school individueel en in groepsverband begeleid. Ik probeer de omstandigheden voor ‘kwetsbare’ leerlingen zodanig te begeleiden, dat zij zich met (zelf-)vertrouwen staande kunnen houden. De leerlingen kunnen zich dan binnen het reguliere onderwijs blijven ontwikkelen. Ik ben ervaren in het observeren van leerlingen en het voeren van gesprekken. Deze kennis en ervaring kan ik binnen Avior als Begeleider spelers met een zorgvraag (BSZ) gebruiken.

Ik volleybal vanaf de oprichting bij Devolco’88 en nu dus bij Avior, en ik train een damesteam. Mijn vrouw (DR) speelt ook bij Avior. Onze zoon voetbalt bij SV Schalkhaar en hij is jeugdleider bij Colmschate’33 en mijn dochter volleybalde tot seizoen 2014/2015 voor DeVolCo’88.© Volleybalvereniging Avior