Home » Avior » De vereniging

DE VERENIGING

Volleybalvereniging Avior is een ondernemende volleybalvereniging met een sportieve verenigingsstructuur voor jong en oud. Wij creëren samen een veilige sportomgeving, waar iedereen op eigen niveau een sportieve prestatie kan neerzetten en waarin iedereen zich betrokken voelt en zijn eigen rol vervult. Wij bieden het volleybal aan in Deventer, Schalkhaar en omgeving en hebben diverse trainings-en speellocaties in dit gebied.

  • Volleybal is voor iedereen: Binnen de vereniging kan iedereen op zijn of haar eigen niveau presteren: heren en dames, jong en oud, recreatief en prestatiegericht. Tevens vervult de vereniging een actieve rol in het aanbieden van sport voor nieuwe doelgroepen en het ontwikkelen van andere spelvormen. De vereniging herkent en erkent haar maatschappelijke rol en vormt hier passend beleid aan.
  • Alle leden voelen zich thuis. Bij de vereniging komen leden op de eerste plaats bij elkaar om te volleyballen. Maar ook voor gezelligheid, ontspanning en ontmoeting. Er heerst een open sfeer, leden zijn betrokken. Ieder draagt op een eigen manier bij aan de vereniging.
  • De vereniging is toekomstgericht. De vereniging kent een professionele organisatie en is financieel fit. Dit is niet alleen zichtbaar binnen de vereniging, maar ook extern: de organisatie is bekend bij haar stakeholders en is aantrekkelijk voor sponsoren. Het technische beleid, de jeugdopleiding en een stabiele bezetting van kader vormen hierin de rode draad.

Als bijlage zijn het huishoudelijk reglement en het beleidsplan 2017-2020 toegevoegd. © Volleybalvereniging Avior